Dokumentumok, SZMSZ

Utolsó módosítás: 2017.06.29 14:26

Alapító okirat (2016.június 30.)

ATE organogram          (2017.június 6.)

Szervezeti és Működési Szabályzat

I. Kötet – Szervezeti és Működési Rend              (2017 február 7.)

II. Kötet – Foglalkoztatási Követelményrendszer   (2016.December 13.)

      Hallgatói rendezvényszabályzat                     (2017.március 21.)

 

III. Kötet – Hallgatói Követelményrendszer:

1. Felvételi eljárás rendje                             (2016.július 1.)

2. Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendje (2016.július 1.)

3.a. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat       (2016.szeptember 22.)

3.b. Doktori és Habilitációs Szabályzat    (2016.szeptember 14.)

4.    Juttatási és Térítési Szabályzat        (2016.július 1.)

5. Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendje            (2016.július 1.)

6.    Hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő előírások    (2016. július 1.)

Archív szabályzatok:

ATE organogram          (2016.július 1.)