Prof. Dr. Solti László akadémikusnak az Egyetem Rector Emeritus címet adományozott

Utolsó módosítás: 2019.01.21 17:52

2018-03-23

|<<►►>>|

Prof. Dr. Solti László akadémikusnak az Egyetem Rector Emeritus címet adományozott

Dr Solti László professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Egyetemi tanulmányainak befejezése után rövid ideig gyakorló állatorvos volt a Somogy megyei Állategészségügyi Állomásnál (Kaposvár). 1972-ben csatlakozott az Állatorvostudományi Egyetem Szülészeti Tanszékéhez, ahol tanársegéd, adjunktus, majd docens volt. 1989-től 1994-ig az Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK) Állatbiotechnológiai Intézet főállású igazgatója, az MBK főigazgató-helyettese lett. 1994-től 2001-ig az Állatorvostudományi Egyetem Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékének és Klinikájának vezetője. 1997-ben az önálló Állatorvostudományi Egyetem rektorává választották, majd az integráció után 2004-ig a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának dékánja. Ezt követően 2 évig a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem rektorhelyettesi teendőit látta. Magyarországra visszatérve 2007-től két cikluson keresztül töltötte be a rektori tisztséget a Szent István Egyetemen. 2016-os nyugalomba vonulása óta a Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika óraadó emeritus professzora.

Számos hazai és külföldi tudományos testületben töltött be vezető funkciót (pl. ESDAR, elnök, MTA Agrártudományi Osztály, elnök; tudományos folyóiratok szerkesztő bizottságainak tagja; stb.). Több külföldi tudományos akadémia külső tagja, rangos kitüntetések birtokosa. Nemzetközileg is elismert kiemelkedő oktató-kutató munkájára való tekintettel, amivel nagymértékben hozzájárult az Egyetem kimagasló tudományos színvonalának eléréséhez, az Egyetem rektora és szenátusa Solti professzornak Rector Emeritus címet adományozott.