Már Melinda

Utolsó módosítás: 2016.08.02 14:14
Már Melinda fényképe
NévMár Melinda
Tanszék
ATE Marek József Oktatóközpont és Kollégiumgondnok
E-mail
Kattintson ide a megjelenítéshez
Telefon(1) 363 4494
HelyKollégium

Tevékenység

Gondnok
Az Igazgatót (nevelőtanár) akadályoztatása esetén a gondnok helyettesíti.
Munkáját az Igazgató közvetlen irányításával és ellenőrzése mellett végzik.
Feladatai

- a kollégium (szervezeti egység kódjának) kereteiről utalványozást végezni,
- A kollégiumban a törvényben előírt alapszolgáltatások biztosítása.
- A kollégium napi működésének szervezése és lebonyolítása, ebben:
- Takarítási feladatok megszervezése.
- Hulladékrendezési feladatok ellátása.
- Ágyneműcsere lebonyolíttatása.
- Adminisztrációs feladatok ellátása.
- A kollégiumi helyiségekben szükségessé váló javítási, napi karbantartási feladatok szervezése.
- Hallgatói körök, közösségek, rendezvények figyelemmel kísérése.
- A kollégiumi saját bevételek keretein belül átfutó szállások kezelése, bérleti szerződések, szponzori szerződések előkészítése, azok menedzselése, egyéb bevételt eredményező szerződések előkészítése.
- Kollégiumi leltárral, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
- Kollégiumban szükségessé vált felújítási munkákra való javaslattétel.
- Kapcsolattartás a kollégiumban elhelyezett hallgatókkal.
- A munkafolyamatba illesztett ellenőrzés, a feltárt hiányosságok megszüntetése, azok ellenőrzése.
- Kötelezettségvállalások, szerződések, nyilvántartások naprakész vezetése.
- Keretek, felhasználások nyilvántartásának egyeztetése,
- Számlák, kapcsolódó dokumentumok, elszámolások, teljesítésigazolások utalványozásra történő előkészítése, alaki és tartalmi ellenőrzése, ellenjegyzése, továbbítása érvényesítésre.
- A szabadság nyilvántartások vezetése.
- Étkezési utalványok kezelése.
- A munkatársak adminisztrációs feladatainak ellátása (szabadság, betegállomány nyilvántartása, jelenléti ív figyelemmel kísérése, irattárazása).
- Selejtezési feladatok előkészítése, előkészíttetése, ill. ellenőrzése.
- Minden olyan munkakörével összefüggő szakmai feladat ellátása, amellyel a kollégiumi igazgató megbízza.
- A kollégium irattár rendjének kialakítása, felügyelete.
- A hallgatói kollégiumi díjfizetéssel kapcsolatos, NEPTUN rendszerrel összefüggő feladatok szervezése, irányítása.
- Az igazgatót érintő határidők és programok nyilvántartása, figyelemmel kísérése.
- A beérkező és kimenő levelek, iratok iktatása.
- Vezetői szignálás után levelek, iratok átadása az érdemi ügyintézők részére. 
- A kimenő levelek, egyéb iratok elkészítése és formai ellenőrzése.
- A postára illetve a Kari és az egyetemi szervezeti egységekhez kimenő posta intézése.
- Irattárazás az egyetemi és a kari iratkezelési szabályzat szerint.
- A bélyegzők a szabályzatban előírt módon kezelése és rendeltetésszerű használata.
- A kollégisták ki- és beköltözésének segítése.
- Kollégistákkal való kapcsolattartás.
- Hátralékos kollégisták figyelmeztetése.

Felelős:
- A munkaköréhez tartozó feladatok ellátásának szabályszerűségéért, a jogszabályok, egyetemi belső szabályozások betartásáért.
- Feladatainak legjobb képessége szerinti szakszerű, pontos és határidőre történő elvégzéséért.

Jogosult:
- A feladatkörébe tartozó ügyviteli változások kezdeményezésére a Kollégium vonatkozásában.
- A feladatköréhez tartozó feladatok ellátásához szükséges információkra.
- Minden egyéb, munkakörével összefüggő feladat, amivel az igazgató megbízza