Tóth Zsolt

Utolsó módosítás: 2018.07.24 12:49
Tóth Zsolt fényképe
NévDr. Tóth Zsolt
Tudományos fokozatPhD
Tanszék
Biológiai Intézettudományos munkatárs
Ökológiai Tanszéktudományos munkatárs
Mellék(1) 478 4100 / 8769
HelyRottenbiller u. 50. I. em. 16.

Bemutatkozás

Személyes adatok:

Név: Dr. Tóth Zsolt
Beosztás: tudományos munkatárs
Elérhetőség: Toth.Zsolt@univet.hu
Végzettség: biológia BSc (SZTE-TTK), természetvédelmi mérnök MSc (DE-MKK), jogász (PPKE-JÁK)


Érdeklődési területek:

- talajgerinctelenek és -mikrobák ökológiája és diverzitása

- az urbanizáció, az intenzív mezőgazdálkodás, illetve a klímaváltozás hatása a talajélőlényekre

- abiotikus és biotikus tényezők hatása a talaj szervesanyag-lebontó folyamataira


- ökoszisztéma-szolgáltatások/biodiverzitás szerepe a döntéshozatalban

- környezeti érdekek érvényesülése az EU szakpolitikáiban

- az EU talajvédelmi politikája

Tevékenység

Kutatási tevékenység:

EFOP-3.6.2. Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban: 2017-2020

Oktatási tevékenység:

ökológia alapjai, zootaxonómia gyakorlat (Myriapoda), terepgyakorlatok, témavezetés, belső konzulensi szerepvállalás