Vetter János

Utolsó módosítás: 2017.08.29 11:49
Vetter  János fényképe
NévDr. Vetter János
Tudományos fokozataz MTA doktora, habilitált (Habil), kandidátus
Tanszék
Növénytani Tanszékprofessor emeritus
E-mail
Kattintson ide a megjelenítéshez
Telefon(1) 478 4100
Fax(1) 478 4238
Mellék(1) 478 4100 / 8664
HelyRottenbiller utca 50. I. emelet

Bemutatkozás

Szakbiológusként végeztem az ELTE Természettudományi Karán. Ezt követően szereztem meg az egyetemi doktori címet, növényélettani (szövettenyésztés) témában. Később végeztem el a GATE-n a mezőgazdasági kutatási szakmérnök kurzust. 1972-től dolgozom az Állatorvostudományi Egyetem Növénytani tanszékén, illetve a jogutód Szent István Egyetemen, először mint tudományos munkatárs, majd egyetemi adjunktus, egyetemi docens, illetve egyetemi tanár. 1990-től vagyok a növénytani tanszék vezetője. 1985-ben védtem meg a kandidátusi disszertációmat (gombaélettani témában), 1995-ban habilitáltam, illetve 1996-ban szereztem meg az MTA doktori címét (a nagygombák bontási folyamatai témában). Három nyelvből (orosz, német, angol) teljesítettem a középfokú nyelvvizsga követelményeit.

Fogadóóra:

Csütörtökönkén 13-14h. között e-mailben előzetes egyeztetés szükséges.

Tevékenység

Az oktatási tevékenység gerincét az állatorvosképzés adja, ahol több kötelező és fakultatív kurzus tantárgyfelelőse vagyok, magyar, német és angol nyelven. Részese voltam a korábbizoológus- és a későbbi biológusképzés (BSc) oktatási programjainak is.
 

Kötelező tárgyak:

Botanik für Veterinärstudenten (elmélet)

Fakultatív tárgyak:

Általános mikológia

Gabonabiológia
Gyepgazdálkodás
A növények másodlagos anyagcseretermékei
Karcinogén-antikarcinogén növények
Allgemeine Mykologie
Grünlandwirtschaft
Mycology

BSc tárgyak:

Gombaélettan, Gombatermesztés és mikoterápia

Kutatási tevékenység:

Mérgező növények – növényi méreganyagok
Gombakémiai és –élettani kérdések. A gombák bontási folyamatai. A termőtestképzés folyamata.

Eddig megjelent tudományos közlemények száma: 190
Az elért impakt faktor: kb. 48
Független idézetek száma: kb. 1250