Zöldág László

Utolsó módosítás: 2016.08.03 09:04
Zöldág László fényképe
NévDr. Zöldág László
Tudományos fokozataz MTA doktora, kandidátus
Tanszék
Állattenyésztési és Genetikai Osztálynyugdíjas, egyetemi tanár
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszéknyugdíjas, egyetemi tanár
E-mail
Kattintson ide a megjelenítéshez
Telefon(1) 478 4127
Mellék(1) 478 4100 / 8603
HelyJ épület III. emelet 302. szob

Bemutatkozás

Az intézet munkatársa: 1997-től
Végzettség: állatorvos doktor (1971)
Felsőfokú tanulmányok: Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest (1966-1971), Wiener Tierärtzliche Hochschule, Bécs (1969-70).

Tudományos fokozatok:
Kandidátusi disszertáció: A petefészek nagycystás tüszőelfajulása tejelő tehenekben, Állatorvos-tudományi Egyetem (1985),
MTA doktora (DSc): Szaporodásbiológiai és genetikai alapok a kutyatenyésztésben (2006)

Munkahelyek, kinevezések, vezetői megbízások
1971-73: MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézet, tud. segédmunkatárs 1973-tól: Állatorvos-tudományi Egyetem (majd annak jogutódjaként 2000. jan. 1-től: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara), ahol a Szülészeti és Szaporodásbilógiai Tanszéken 1973-79. között egyetemi tanársegéd, 1979-87. között egyetemi adjunktus, 1987-1991. között egyetemi docens, 1991-től egyetemi tanár, 1991-95. között tanszékvezető egyetemi tanár; az Állattenyésztési, takarmányozástani és laborállat-tudományi Intézetben 1997-2013. mb. osztályvezető, egyetemi tanár és PhD-képzésben akkreditált oktató és kutató.

Oktatatott tárgyak:

Graduális képzésben
1973-1997. között szülészet és szaporodásbiológia;
1997-től állattenyésztés és genetika

Fakultatív tárgyai:
háziállatok mesterséges termékenyítése, 1997-ig,
kisállatok szaporodásbiológiája, 1997-ig,
kinológia (és macskatenyésztés), és állatorvosi klinikai genetika 1998-tól,
lótenyésztés 2006-tól.

Posztgraduális képzésben a szakállatorvos- és a PhD-képzésben a klinikai genetika és a kis- ill. laborállat szaporodásbiológia témaköreiben előadások.

Nyelvtudás: angol, német (felsőfok), orosz (középfok)

Fontosabb külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak:
Királyi Állatorvosi és Mezőgazdasági Főiskola, Koppenhága, 1978 (3 hónap),
Hannoveri Állatorvosi Főiskola, 1982-83 (2 év, Humboldt kutatóösztöndíj).

Főbb kutatási területek: Mikotoxinok szaporodásbiológiai hatásai, szarvasmarha ovariális meddősége, tőgygyulladások egyes etiológiai kérdései, környezeti terhelés (stressz) hatása szarvasmarha reprodukciójára, szaporodásbilógiai és endokrinológiai vizsgálatok házinyúlban, társállatok (kutya) szaporodásbiológiája, reprodukciós zavarai és gyógykezelése, társállatok klinikai genetikája.

Publikációs tevékenység:
Összes közleményeinek száma: 154 (107 lektorált tudományos, 10 könyv és jegyzet, 37 ismeretterjesztő)
Tan- és szakkönyvei: Zöldág L.: A kutya és a macska szaporodásbiológiája. In: Becze J. (Szerk.).: Kérdések és válaszok a szaporodásbiológia témaköréből. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1987.
Zöldág L.: A házinyúl szaporodásbiológiája. A nyúl klinikai vizsgálatának és gyógykezelésének szempontjai. In: Vetési F. (Szerk.) Házinyúl-egészségtan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1990.
Zöldág L.: Kutyaszülészet és szaporodásbiológia. PrimAvet Kft. Budapest, 1994.
Zöldág L.: Kutyagenetika és örökletes betegségek. Anteus, Budapest, 1996.
Haraszti J. Zöldág L. (Szerk. és szerzők), társszerzők: Huszenicza Gy., Solti L., Szenci O, Wekerle L.: A háziállatok szülészete és szaporodásbiológiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1994.
Zöldág L.(Szerk. és szerző): A kutya tenyésztése és egészségvédelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998.
Zöldág L.: A háziállatok öröklődő betegségei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003.