A biológia alapszak bemutatása

Utolsó módosítás: 2017.11.10 10:37

A képzés múltja 1994-ig vezethető vissza, amikor az Állatorvostudományi Egyetem megalapíthatta az alkalmazott zoológus képzést. Ennek jól kialakult rendszerén továbblépve, egyénre szabott (tutoriális) oktatási módszerekkel indult el először a biológus alapszak (BSc), majd 2009-ben a biológus mesterszak (MSc).

Az alapszak képzési célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket.

Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, hogy mesterszakon folytassák tanulmányaikat.

A képzés kis létszám mellett, maximum 20-25 fővel folyik, ez teszi lehetővé az intenzív foglalkozást, és a kutatómunkába való korai bekapcsolódást. Már BSc-s hallgatóink is nagy sikerrel vesznek részt a tudományos diákköri munkában és a diploma megszerzése után sikeresen tudnak elhelyezkedni.

Az oktatott tárgyak köre, és más hasznos információk megtalálhatók a képzést koordináló Biológiai Intézet honlapján: http://bio.univet.hu/

A képzést különböző tematikájú évközi és nyári gyakorlatok színesítik, ahol hallgatóink megismerkednek a nemzeti parkok rendszerével, természetvédelmi problémáikkal, növény-, és állatfajok ismeretével gyarapodnak és a terepen végezhető ökológiai módszereket tanulnak.

Eddigi tapasztalataink szerint a biológia alapszakon végzett hallgatóink túlnyomó többsége biológia, esetleg más, a biológia alapszakra épülő MSc szakon folytatja tanulmányait.