Habilitáció

Utolsó módosítás: 2018.07.19 10:05

Habilitációs eljárás

Az Állarovostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötet Doktori és Habilitációs Szabály szerint: 

Habilitációs eljárás megindítását kérheti bárki, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  1. doktori fokozattal rendelkezik, és a tudományos fokozat megszerzése óta – de legalább öt éve – magas szintű, önálló tudományos tevékenységet folytat, amelynek eredményei megfelelnek az FKR által az egyetemi docensekre meghatározott követelményeknek;
  2. hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot;
  3. tudományos alkotással történő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő – az Adatbázis alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken;
  4. műszaki alkotásra épülő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű alkotótevékenységet folytat, amelyet megvalósult szabadalmak, tervek, valamint lektorált folyóiratcikkek és ezekre kapott hivatkozások igazolnak. A habilitáló előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai szakmai rendezvényeken; nemzetközileg is kiemelkedő gyakorlati eredményeinek pozitív hazai és nemzetközi szakmai visszhangja nyomtatott formában is megjelent.

A habilitációs kérelemhez mellékelni kell a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos, illetve műszaki tevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalását. A habilitációs bizottság előírhatja habilitációs értekezés benyújtását is. A válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni. Az új megállapításokat tételesen a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott tudományos publikációkat, illetve alkotásokat a tézispontokhoz rendelve.

 A habilitációs eljárás a következő részekből áll:

a)      habitusvizsgálat, mely az 1. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését vizsgálja,

b)      a habilitációs tézisek értékelése,

c)      magyar és idegen nyelvű – habilitációs előadás és annak értékelése az Nftv. 108. § 7. pontjának megfelelően,

d)      nyilvános vita és annak értékelése.

Az eljárás során használt dokumentumok és űrlapok
Jelentkezési lap F50
Szakmai önéletrajz F51
Habilitációs előadások jegyzőkönyve F52
Segédlet a Szakértői Bizottság tevékenységéhez: értékelés és forgatókönyv D54
Szavazó lap (szempontok az értékeléshez) F55
Ellenőrző lista a jelentkezéshez mellékelendő dokumentumokról F56
Doktori Habilitációs Tanács befogadó nyilatkozata F57
Javaslat Szakértői Bizottság összetételére F58
Publikációs tevékenység bemutatása F60
Az előadások időpontjának bejelentése F62

Jelentkezési díj

10 000 Ft

Eljárási díj -  nem kari alkalmazott esetén

60 000 Ft

                 - kari alkalmazott  esetén

30 000 Ft

A habilitációs eljárásra történő jelentkezéseket 2018. augusztus 27. és szeptember 12. között várjuk a Doktori Habilitációs Tanács titkárságára.