A betegvizsgálat és a betegápolás alapjai

Utolsó módosítás: 2016.04.05 18:39
KurzusA betegvizsgálat és a betegápolás alapjai
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + beszámoló
Év/félév2/1
Kredit1
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékBelgyógyászati Tanszék és Klinika

A kurzus leírása

(D) I.2. Tantárgyleírások

(D) I.2.1. Kötelező tantárgy

Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Károly, DSc, egyetemi tanár

 

I.2.1.1. A tantárgy neve:

Oktatásának helye, óraszáma, az ismeretek ellenőrzésének formája:

Félév

Témakör

Óraszám

(előadás/gyakorlat)

Az értékelés módja

(gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat)

Kredit

3.

A betegvizsgálat és a betegápolás alapjai

0/15

Kiskredites vizsga

1

 

Előtanulmányi feltételek: állattan, anatómia 2., állatorvosi élettan 1.

 

A tantárgy oktatásának rövid, címszavas tematikája (tantárgyanként maximum 1 oldal)

A balesetvédelmi rendszabályok megismertetése és gyakorlati bemutatása. A hallgatókra vonatkozó tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszabályok a klinikai munka során. A háziállatokkal való bánásmód szabályai. Az állatok rögzítése a betegvizsgálathoz és a gyakoribb terápiás beavatkozásokhoz. A klinikai alapértékek felvétele (testhőmérséklet, érverésszám, légzésszám). Betegápolási ismeretek, betegápolás a gyakorlatban

A tananyag elsajátításához ajánlott irodalom:

A plenáris gyakorlatok PDF-formátumú óravázlatai. (A tanszéki honlap hallgatók részére hozzáférhető könyvtárában.)

A tantárgy plenáris előadásain egyúttal balesetvédelmi oktatásra is sor kerül, és az oktatás megtörténtét, az azon való részvételt a hallgatóknak aláírásukkal igazolni kell. Az aláírt listát a titkárságon archiváljuk.

Felelős: Dr. Balogh Éva, Pástiné Sóber Renáta tanszéki előadó

Érvényes: a magyar és angol nyelvű oktatásra egyaránt.