A viselkedés szabályozása - biológia BSc Szünbiológia szakirány

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusA viselkedés szabályozása - biológia BSc Szünbiológia szakirány
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév3/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kosztolányi András

A hallgatók a tinbergeni 4 kérdésből a mechanizmus témakörében nyernek mélyebb tudást

A gyakorlati feladatot a hallgató szakdolgozati témájának megfelelően, személyre szabottan választjuk meg.

Kötelező irodalom:

Órai jegyzetek

Ajánlott:

Kabai Péter: Etológia webjegyzet (http://www.behav.org/behav/)

Csányi Vilmos (1994) Etológia, Egyetemi tankönyv.