Állatábrázolás a képzőművészetben

Utolsó módosítás: 2016.04.14 10:33
KurzusÁllatábrázolás a képzőművészetben
NyelvMagyar
Jellegfakultatív C
Értékelésbeszámoló
Év/félév1/2
Kredit2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat5 óra/félév
Szakállatorvos (magyar) biológia BSc
TanszékÁllattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék

A kurzus leírása


Óraszám: 15 óra elmélet + 5 óra nem kötelező gyakorlat (vezetett múzeumi túra)/félév

Szükséges előtanulmányok: I. lehallgatott félév
Ajánlott időbeli helye a képzésben: 2. szemesztertől

Felelős tanár: Dr. Fekete Sándor György egyetemi tanár
Szaktanácsadó: Ilona Penman

Tematika:
- A képzőművészet eszközei, forrásai
- A Kőkor képzőművészete: barlangfestmények; Tepe, Csatal Hüjök
- Az ókori É-Afrikai barlangfestészet. Az ókori Egyiptom állatkultusza
- A krétai, déloszi, görög és a római művészet
- A középkor művészete, templomok, címerállatok, bestiáriumok
- A klasszicizmus és az új izmusok. Kék-Torony Mozgalom
- A flux és a modernizmus. Absztrakt művészet. Biomuzsika mozgalom
- A ló és a szamár ábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
- A kutya ábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
- A macska ábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
- A madárábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
- A háziasítás hatása. Átmenet a matriarchátusból a patriarchátusba. Szm és sertésábrázolás a Kőkortól napjainkig a képzőművészetben
- A portré és zsánerképek állatábrázolása
- A nomád lovasnépek (szkíta, hun, ősmagyar, kun) állatábrázolása
- Régi és mai magyar művészek állatábrázolásai
- Állatábrázolás a népművészetekben (indián, kelta, indiai, magyar)
- Képzőművészet-zene-lélektan és tudomány rejtett (?) összefüggései