Állatbetegségek populációkban való előfordulásának modellezése, elemzése

Utolsó módosítás: 2017.09.13 10:34
KurzusÁllatbetegségek populációkban való előfordulásának modellezése, elemzése
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév5/1
Kredit2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szak
TanszékÁllathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék

A kurzus leírása

A kurzus során bemutatjuk azokat a fontosabb területeket, amelyek napjainkban az állatorvosi epidemiológia tárgyát képezik. Az egészségkárosodás oksági modelljeinek bemutatása különösen fontos az összetett okú állatbetegségek előfordulásának elemzéseiben. A populációban előforduló megbetegedések számszerűsítési eljárásai alapvetően fontosak ahhoz, hogy az állomány érintettségét adott pontosság mellett becsülni lehessen. Ahhoz, hogy ezt a pontosságot a becslésünk elérhesse, az állományból veendő minták számának becslése szintén fontos lépés. Az alkalmazott diagnosztikai tesztek eredményeinek értelmezése során fontos, az azokban rejlő bizonytalanság mértékének kezelése. A betegségek előfordulásának kockázatelemzési módszereire alapozott elemzések segíthetnek a betegség felszámolásában, megelőzésében. A betegségek egy állományban való megjelenésének, állományon belüli, és azok közötti terjedésének modellezési lehetőségeire is kitérünk. A betegségek elterjedtségének vizsgálatában alkalmazott monitoring és surveillance rendszerek kialakításának, működtetésének kvantitatív epidemiológiai szempontjait is érintjük. Állatok egészségével kapcsolatos adatok előfordulásának fontosabb térbeli (földrajzi) elemzési módszereit is előadjuk. Az állatorvosi szakirodalomban gyakrabban alkalmazott túlélési elemzési eljárásokról, azok értelmezésével is foglalkozunk az előadásokon. Az elméleti epidemiológia témaköréből olyan modelleket (pl. SIR) mutatunk be, amelyek nem ritkán jelennek meg állatorvosi szaklapokban.