Általános kórtan

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusÁltalános kórtan
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit5
Előadás60 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékPatológiai Tanszék

A kurzus leírása

A kórbonctan (anatomia pathologica, vagy pathomorphologia) a beteg és/vagy a hibás szervezetben kialakuló kóros alaki (morphologiai) elváltozások ismeretét tárgyalja. A tantárgy oktatásának feladata, hogy a kórbonctan általános alapelemeinek (az általános kórbonctannak, anatomia pathologica generalis) ismeretanyagán keresztül vezessen el a részletes kórbonctan (anatomia pathologica specialis) szervenkénti elváltozásainak felismeréséhez és megértéséhez.

Az általános kórbonctan témája a különböző kórokok hatására létrejövő elemi kórbonctani elváltozások ismertetése, mint vérkeringési zavarok, regresszív és proliferatív elváltozások, gyulladások, daganatok és fejlődési rendellenességek.

A boncolási gyakorlat a képzés igen lényeges részét alkotja, amely a hallgatók aktív részvételére alapoz. Csak a saját érzékszervek alkalmazásával, sok gyakorlással lehet elsajátítani azt a képességet, hogy valaki a kórbonctani megfigyeléseit helyesen rögzíteni tudja. A hallgatók fokozatosan szerzik meg azt a tudást, hogy megkülönböztessék a kórost a normálistól, felismernjék az egyes szervi elváltozásokat és véleményt alkossanak az elhullás okáról, az állat betegségeiről.