Általános ökológia - biológia MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusÁltalános ökológia - biológia MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tntárgyfelelős: Dr. Szabó Péter

A tárgy célja az ökológia alapvető ismereteinek bemutatása, illetve elmélyítése a BSc szintű ökológia tárgyakra építve. A tárgy egy populációökológiai, egy közösségi ökológiai és egy evolúciós ökológiai részből épül fel. A populációökológia rész tárgya a populációk jellemzése (abundancia, fiziológiai szerkezet, térbeli és időbeli mintázatok) és alapvető dinamikai törvényszerűségeinek ismertetése (populáció szabályozása, intraspecifikus versengés, kondícionáló tényezők, exponenciális és logisztikus populációnövekedés, környezeti zavarások). A közösségi ökológiai részben tárgyaljuk a közösségek különböző tulajdonságait (fajgazdagság, táplálékhálózatok, kölcsönhatási hálózatok), valamint az ezen tulajdonságok meghatározásáért felelős dinamikai folyamatokat (kompetíció, ragadozó zsákmány kölcsönhatás, mutualizmus). A BSc-s ökológiai tárgyakkal összehasonlítva nagyobb hangsúlyt helyezünk az ökológia jelenségeinek és folyamatainak formális leírására, illetve a formális leírás különböző lehetőségeinek bemutatására.

GALLÉ L.: A szupraindividuális biológia alapja: populációk és közösségek ökológiája. Szeged, JATEPress, 2013.

 PÁSZTOR E. - OBORNY B.: Ökológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.

 KREBS, C. J.: Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance.

San Francisco: Benjamin-Cummings Publishing Company, 2009.

 KREBS, C. J.: Ecological Methodology. Menlo Park: Pearson, 1999.

 CASWELL, H.: Matrix Population Models. 2nd, updated ed. Sinauer Associates, 2006.

 SIGMUND,  K.: Az élet játékai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.