Angol szaknyelv biológus hallgatók számára II/1

Utolsó módosítás: 2016.03.10 12:56
KurzusAngol szaknyelv biológus hallgatók számára II/1
NyelvMagyar
Jellegfakultatív C
Értékelésgyakorlati jegy + beszámoló
Év/félév2/1
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékIdegennyelvi Lektorátus

A kurzus leírása

A biológus szaknyelv szókincse
+kiejtés; a folyamatos beszéd, az élőnyelv intonációja
+szókincsbővítés
A szaknyelvben gyakran használt nyelvtani szerkezetek gyakorlása
Szakcikkek feldolgozása szövegértési feladatok, fordítás, illetve szóbeli összefoglalás/beszámoló formájában
A szakdolgozathoz szükséges cikkek, szakkönyv részletek feldolgozása.
Angol nyelvű Abstract írásának szabályai
Hallásutáni értés fejlesztése
+audio- és videofelvételek
Szóbeli összefoglalók, hozzászólások, prezentációk gyakorlása
Grafikonok és táblázatok ismertetése
Jegyzetelés