Bevezetés a Biológiába

Utolsó módosítás: 2016.04.20 11:31
KurzusBevezetés a Biológiába
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit4
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékAnatómiai és Szövettani Tanszék

A kurzus leírása

A tantárgy három nagyobb tematikus egységre tagolódik, részben a középiskolában elsajátított biológiai ismeretek szükséges elmélyítése, részben új ismeretek átadása céljából. Az első részben a genetikus kóddal és annak strukturális megjelenésével, a kromoszómával foglalkozunk. A második részben a sejt általános struktúráját ismertetjük, míg a harmadik fejezetben már a genetikus kód és a sejt-finomszerkezet ismeretében tárgyaljuk az egyedfejlődés embrionális időszakát a gametogenezistől a testforma kialakulásáig. A tantárgy kizárólag tantermi előadás formájában kerül oktatásra.