Biológiai mérési módszerek- biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.02.17 15:11
KurzusBiológiai mérési módszerek- biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév1/2
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A tárgy keretén belül a hallgatók többek közt a biofizika, biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia, mikrobiológia, élettan, növényi ökofiziológia, stresszélettan, ökológia, cönológia, zoológia napjaink legkorszerűbb, illetve a legáltalánosabban alkalmazott vizsgálati módszereivel és műszereivel ismerkednek meg a különböző tárgyköröket oktató tanszékek, intézetek közreműködésével.