Élelmiszer-higiénia II

Utolsó módosítás: 2018.02.05 10:23
KurzusÉlelmiszer-higiénia II
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév5/2
Kredit6
Előadás60 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékÉlelmiszerhigiéniai Tanszék

A kurzus leírása

A 10. félévben előbb a húshigiénia, a húsvizsgálat, valamint egyéb állati eredetű termékek és növényi eredetű élelmiszerek higiéniájával kapcsolatos témaköröket tárgyaljuk. Ezután, a húsvizsgálat folytatásaként a kóros állapotok és a közegészségügyi és/vagy állat-egészségügyi szempontból fontos fertőző betegségek húsbírálatával, majd pedig az élelmiszer-higiéniai igazgatás témakörén belül a hatósági élelmiszer-ellenőrzés szervezetével és eljárásrendjével, a továbbiakban pedig a hatósági élelmiszer-higiénia ellenőrző tevékenységével foglalkozunk.

Gyakorlatok

Az élelmiszer-higiéniai gyakorlatok célja az előadások keretében tárgyalt elméleti ismeretanyag gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, egyes technológiai folyamatok és vizsgálati eljárások manuális elvégzése, valamint a higiéniai gondolkodási mód kialakításához szükséges készségek fejlesztése.

 

 Útmutató a gyakorlatok végzéséhez, illetve az azokra való felkészüléshez

A gyakorlati csoportok beosztásának alapja a tanulmányi osztály által kiadott lista, egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 16 főt.

A gyakorlatokon pontosan, felkészülten köpenyben kell megjelenni. Az elvárt felkészülés magában foglalja a honlapra feltöltött gyakorlati anyag ismeretét. Ezt a gyakorlatvezetők a gyakorlat keretében írásban és szóban is ellenőrzik. A jó felkészülés elengedhetetlen előfeltétele az eredményes gyakorlati munkának.

 

 Az ismeretek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati foglalkozásokon

Az ismeretek ellenőrzése történhet szóban és írásban. Az ellenőrzés elsődlegesen az adott héten esedékes gyakorlat tárgykörét foglalja magába. Ismétlő jelleggel azonban a megelőző gyakorlatok témái is folyamatosan számonkérésre kerülnek, ezzel kívánjuk elősegíteni az egymásra épülő részek integrált elsajátítását és a tananyag gyakorlati alkalmazását.

 

A gyakorlatok pótlásának rendje

Aki a gyakorlaton az előírt időpontban nem tud megjelenni, a gyakorlatvezetőkkel való előzetes egyeztetés után az adott héten bármely más gyakorlaton részt vehet. A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat vezetője igazolást ad, amit a hallgatónak a saját gyakorlatvezetőjének be kell mutatnia. A gyakorlat(ok)ról való indokolt hiányzás esetén a pótlásra a szorgalmi időszak utolsó hetében tartott pótgyakorlatokon is sor kerülhet. A klinikai betegellátási gyakorlat miatti hiányzást nem kell pótolni, az azon való részvételt az adott klinikai tanszék közvetlenül igazolja a tanszék felé.

Az előadásokon való részvétel, a kari szabályzatnak megfelelően, kötelező. A hallgatók részvételét az előadásokon az előadók alkalmanként ellenőrzik. A félév végi aláírás feltétele az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel.