Genetika - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusGenetika - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév2/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kiss Erzsébet

A tantárgy oktatásának célja, hogy ismertesse a növények, állatok és mikroorganizmusok működését (életfolyamatait) meghatározó genetikai programmal kapcsolatos alapismereteket. Ennek érdekében a tantárgy a földi élet információjából kiindulva mutatja be és értelmezi az öröklődés- és változékonyság-, a prokarióta és eukarióta genom jellegzetességeit, a genetika mendeli alaptörvényeit, a sejtciklus, a rák, az egyedfejlődés, az immunrendszer, a szaporodás és a magatartás genetikai alapjait.

kötelező irodalom: Kiss E. Az előadások power point formában összeállított anyaga; Heszky L., Galli Zs. (2008) A genetika alapjai. SZIE jegyzet (kijelölt fejezetek); Kiss E. (1999) Növényi molekuláris genetika I. GATE jegyzet (kijelölt fejezetek

ajánlott:Weaver, R. F., Hedrick, P. W. (2000): A genetika alapjai. PANEM Könyvkiadó 2000. Budapest. p. 618.