Globális ökológiai problémák - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusGlobális ökológiai problémák - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

 

tantárgyfelelős: Dr. Nagy Zoltán

A fokozatosan emelkedő hosszú időtartamú légköri CO2 szint cönológiai, vegetációdinamikai és ökofiziológiai hatásai a növénytársulásokra. A paleoklimatológiai változások növényökológiai és -ökofiziológiai hatásai. A jelenlegi klímaváltozás cönológiai, vegetációdinamikai és ökofiziológiai hatásai. A degradáció és diszturbáció hatása a cönológiai, vegetációdinamikai és ökofiziológiai folyamatokra. A troposzferikus és sztratoszferikus ózon mennyiségi változásának növényökológiai következményei. A környezetterhelések növényökológiai hatásai.

Diamond, J. : Összeomlás