Hidrobiológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusHidrobiológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév2/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A tágy célja az édesvízi élőlényekről és vízi ökoszisztémákról szóló ismereteink rendszerének bemutatása, alapozva a biológia BSc képzés keretében megszerzett fizikai és kémiai, biológiai, rendszertani és ökológiai ismeretanyagra. Főbb fejezetei:
A hidrobiológia fogalma, tárgyköre; Hidroszféra, hidrológiai ciklus, globális vízháztartás; A víz, mint anyag (fizikai jellemzők); Az édesvizek felosztása, keletkezés, morfológia: álló és folyóvizek (tavak, folyók, felszínalatti vizek); Az édesvizek optikai tulajdonságai, hőmérsékleti viszonyok, vízmozgások (áramlások); Az édesvizek kémiai tulajdonságai (oldott sók - ionösszetétel, oldott oxigén, szervetlen szén - karbonát ciklus, pH, vezetőképesség, redoxpotenciál, szerves anyagok); Elemkörforgások: nitrogén, foszfor, esszenciális elemek (vas, kén, szilicium); Tavak és folyók élővilága: élőhelyek, élettájak és életközösségek (plankton, nekton, benton, élőbevonat); A szerves szén, szerves anyag, detritusz; A vízi ökoszisztémák szerkezete és termelése, produktivitása (termelés, fogyasztás, lebontás); Táplálékhálózatok (anyag és energia forgalom); Ökológiai vízminőség és vízminősítés (halobitás, trofitás, szaprobitás, toxicitás); Vízszennyezés, toxikus elemek akkumulációja; Biológiai indikáció, biomonitorozás. 

Kötelező irodalom:

Dévai Gy. - Nagy S. - Wittner I. - Aradi Cs. - Csabai Z. - Tóth A. 2001. A vízi és a vizes élőhelyek sajátosságai és tipológiája. pp. 11-74. In.: Bőhm A. - Szabó M. (szerk.) Vizes élőhelyek: a természeti és társadalmi környezet kapcsolata. – TEMPUS, Budapest, 248. pp.

Felföldy L. 1981. A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 290. pp.

Padisák J. 2005. Általános limnológia. (egyetemi tankönyv) – ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 310. pp.

Sebestyén O. 1963. Bevezetés a limnológiába. A belvizek életéről. –                                     Akadémiai Kiadó, Budapest, 235. pp.

Szilágyi F. - Orbán V. 2007. Alkalmazott hidrobiológia. – Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest, 624. pp.