Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusImmunológia alapjai (Biológia BSc)
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Cságola Attila

Előtanulmányi követelmény: Bevezetés a biológiába

A tantárgy képzési célja: Immunológia alapismereteinek elsajátítása


Ajánlott irodalom:
Erdei Anna - Sármay Gabriella - Prechl József: Immunológia. 4. átdolg. kiad. Medicina, 2012.