Járványtan I.

Utolsó módosítás: 2017.09.14 09:47
KurzusJárványtan I.
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + államvizsga (záróvizsga)
Év/félév5/1
Kredit3
Előadás75 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgy leírása, a megszerezhető tudás

 

A járványtan oktatása egyidős az állatorvos-képzéssel. Mivel a fertőző betegségek kérdése mindig különösen fontos volt Magyarországon, a tárgy oktatása is ennek megfelelő súlyt kapott a képzésben. Az általános járványtani ismeretek megtárgyalása után az egyes, különféle vírusok, prionok és baktériumok okozta fertőző betegségek történetét, előfordulását, oktanát, járványtanát, kórfejlődését, tüneteit, kórbonctani elváltozásait foglaljuk össze. Különösen nagy hangsúlyt kap az egyes fertőző betegségek diagnosztikája, elkülönítő kórjelzése, a gyógykezelés, a megelőzés és a mentesítés lehetőségei, de kitérünk a közegészségügyi, állategészségügyi igazgatási és élelmiszer-higiéniai vonatkozásokra is. Az oktatás előadások és plenáris gyakorlatok formájában történik.

Megszerezhető képességek

A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

 • felismerni és egymástól elkülöníteni a különböző fertőző betegségeket,
 • megtenni a továbbterjedésüket megakadályozó intézkedéseket,
 • mintát venni a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz, a mintákat laboratóriumba küldeni, és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok eredményét értékelni,
 • gyógykezelni a megbetegedett állatokat,
 • megtenni a szükséges megelőző és védekező intézkedéseket,
 • megtenni az emberi fertőzések megelőzésére szükséges intézkedéseket,
 • a betegséggel kapcsolatos szakvéleményt összeállítani,
 • a betegség további gyógykezelésével és megelőzésével kapcsolatos teendőkről tájékoztatni a tulajdonost és az állatokkal kapcsolatban álló munkavállalókat,
 • a jogszabály által előírt esetekben tájékoztatni a hatósági állatorvosi szolgálatot és a humán egészségügyi szolgálatot,
 • a betegséggel kapcsolatos információt nyújtani a lakosságnak.

Előkövetelmény

 • Immunológia, Belgyógyászat 2, Kórbonctan 3

Oktatók

 • Bakonyi Tamás dr. egyetemi tanár
 • Fodor László dr. egyetemi tanár
 • Varga János dr. professor emeritus

A járványtan plenáris gyakorlatok

 • A járványtan plenáris gyakorlatok során állatfajonkénti bontásban foglalkozunk a fertőző betegségek elkülönítő kórjelzésével.
 • A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező. Igazolt hiányzás esetében (pl. klinikai gyakorlat) is pótolni kell a gyakorlatot. A pótlás december 4-én 7.15-kor a Hetzel tanteremben tartott írásbeli beszámoló formájában történik.
 • A plenáris gyakorlatokat 2 órás egységekben tartjuk az órarendben meghatározott időpontban a honlapon közzétett napokon.

Oktatási feltételek

Az előadásokat a Magyary-Kossa tanteremben, a plenáris gyakorlatokat pedig a Marek József tanteremben tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. Egyes betegségeket videofilmen is bemutatunk.

Ajánlott irodalom

 • Varga J. - Tuboly S. - Mészáros J. (szerk.): Állatorvosi járványtan II. A háziállatok fertőző betegségei. Budapest: Mezőgazda K., 1999.
 • Aiello, S.E. (Ed. ch.): The Merck Veterinary Manual 11th Ed. Merck & Co. Inc. 2016
 • Divers, T.J – Peek, S. (Eds.): Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle 2nd Ed. Elsevier, 2008
 • Greene, C.E. (Ed.) Infectious diseases of the dog and cat. Saunders, 2012.
 • Gyles, C.L. et al. (Eds): Pathogenesis in bacterial infections in animals. 4th Ed. Wiley-Blackwell, 2010.
 • http://www.oie.int
 • Sellon, D.C., Long, M.T. (Eds) Equine infectious Diseases. 2nd. Ed. Elsevier, 2013.
 • Swayne, E.D. (Ed. ch.): Diseases of poultry. 13th Ed. Blackwell. 2013
 • Timoney, J.F. et al. (Eds.): Hagan and Brunner’s Microbiology and Infectious Diseases. 8th Ed. Comstock Publishing Associates 1988.
 • Zimmerman, J.J. et al. (Eds.): Diseases of swine. 10th Ed. Wiley-Blackwell, 2012.
 • Letölthető dokumentumok (jelszó: Neptunban elérhető): A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.