Kémia I. (biológia, BSc)

Utolsó módosítás: 2017.09.04 11:08
KurzusKémia I. (biológia, BSc)
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit4
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékKémiai Tanszék

A kurzus leírása

A Kémia c. tantárgy oktatása a biológusképzés része, amely oktatásának célját és jellegét alapvetően meghatározza. A tantárgy a kémiai tudomány ismeretanyagából elsősorban azokra a fejezetekre fordít különös figyelmet, amelyek közvetlen, konkrét tárgyi ismereteket biztosítanak a további alapozó és szaktantárgyak eredményes elsajátításához, továbbá fejlesztik a hallgatók kémiai szemléletét, az egzakt, mennyiségekben való gondolkodás képességét, valamint a természettudományos alapképzettségét. A képzés további célja megismertetni a kémiai környezetszennyezés fontosabb tényezőit, a természeti környezet megóvása és helyreállítása érdekében végzendő tevékenység kémiai aspektusait.  Az egyetemi tanulmányok megalapozásán túlmenően a megszerzett kémiai ismereteket a leendő biológus szakemberek különös haszonnal alkalmazhatják a laboratóriumi ellenőrző és kutatási szakterületeken.