Latin nyelv biológus hallgatóknak

Utolsó módosítás: 2016.05.09 05:56
KurzusLatin nyelv biológus hallgatóknak
NyelvMagyar
Jellegfakultatív C
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat28 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékIdegennyelvi Lektorátus

A kurzus leírása

A tantárgy célja: A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapvetés révén a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő biológusi szaknyelv megértésére és alkalmazására.

A tantárgy tematikája: Feltárjuk a biológia használatos nyelvi kifejezések nyelvi logikáját, szabályait, elsajátítjuk az növénytan, állattan, társulástan és ökológia használt összetett szavak elemeinek (latin/görög szótövek, előtagok, utótagok) jelentését.
Nyelvtan: Névszóragozás: I., II., III. IV., V. deklináció. Melléknévragozás, -fokozás, -képzés. Minőségjelzős kifejezések, birtokos jelzős kifejezések. Tő- és sorszámnevek.

Szókincs: Az összetett szakszavak, jelentése (szótövek, előtagok, utótagok, kicsinyítőképzők). Latin-görög párhuzamok a szaknyelvben, Terminológiai rendszerek elsajátítása.