Latin nyelv II (állatorvos szak)

Utolsó módosítás: 2018.04.05 13:51
KurzusLatin nyelv II (állatorvos szak)
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév1/2
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékIdegennyelvi Lektorátus

A kurzus leírása

A tárgy oktatásának célja, hogy latin nyelvi alapok átadásával a hallgatókat felkészítse a latin terminológiára épülő (állat)orvosi szaknyelv megértésére és alkalmazására.

A kurzus elsődleges célja:

Az anatómiai kifejezések valamint más szaktantárgyak latin illetve görög eredetű szókincsének megtanulásában segítséget nyújtani.

A második félévben is a névszóragozás és az alapszókincs elsajátítása képezi a kurzus törzsanyagát kiegészülve a gyógyszertani latin szókincsével és nyelvtani sajátosságaival, továbbá a görög szóképzés alapjaival.