Nematológia -biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusNematológia -biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + beszámoló
Év/félév1/1
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A tárgy célja, hogy általános, átfogó képet adjon a hallgatóknak egy jelentős állatcsoportról, a szabadon élő fonálférgekről (Nematoda), és a velük foglalkozó tudományterületről, a nematológiáról. A tárgynak különös jelentőséget ad, hogy Magyarországon jelenleg nem lehet szervezett körülmények között nappali tagozaton általános nematológiát tanulni. A tárgy keretében kiemelt figyelmet kap az adott állatcsoport szerepe a talaj ökológiai folyamataiban és a bioindikációs vizsgálatokban. A tárgy követelményeit sikeresen teljesítő hallgatók képesek lesznek a szabadon élő fonálférgek kezelésére, főbb csoportjaik felismerésére, ezen kívül megismerik a nematológia fontosabb kutatási irányait valamint az azokhoz kapcsolódó gyakorlati alkalmazási lehetőségeket, problémákat és eredményeket.