Növénybiológia

Utolsó módosítás: 2017.04.19 11:34
KurzusNövénybiológia
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2
Előadás28 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékNövénytani Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Péli Evelin Ramóna (Peli.Evelin.Ramona@univet.hu)

Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy a növények növekedési és fejlődési folyamatait szabályozó ill. befolyásoló belső és külső tényezőket tárgyalja. Célja a növényeken belüli jelátvitel, a növényi hormonok és hatásmechanizmusaik bemutatása, a sejtciklus, a sejtosztódás, a megnyúlásos növekedés, a differenciálódás és a morfogenézis sejtszintű alapjainak és külső tényezőinek, a fotomorfogenezis és a fitokróm rendszer, valamint a vegetatív és reproduktív fejlődés (a virágzás, a megporzás és a megtermékenyítés, az embriogenezis, a magképzés és a termésérés), a szeneszcencia és a nyugalmi állapot hormonális szabályozásának ismertetése.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Erdei László. (ed): Növényélettan -. Növekedés és fejlődésélettan. JATE-Press Szeged, 20084. ISBN: 963-482-668-7

Fosket, E. (1994): Plant growth and development. Academic Press, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto. p.580Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger: Plant Physiology, Sinauer Associates, Inc. Publisher, 2012, ISBN: 978-0-87893-866-7