Növényszervezettan

Utolsó módosítás: 2018.09.04 10:12
KurzusNövényszervezettan
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2+2
Előadás28 óra/félév
Gyakorlat28 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékNövénytani Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Cserhalmi Dániel (cserhalmi.daniel@univet.hu)

Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja:

A tárgy bevezetést nyújt a növények sejttani, szövettani felépítésébe. Nagy hangsúlyt fektet a morfológiára, mellyel megalapozza a későbbi rendszertani tanulmányokat. Az előadás anyagának könnyebb feldolgozását elősegítik az önálló preparálási gyakorlatok is. A tárgy során törekszünk arra, hogy a hallgatók elsajátíthassák az önálló növényhatározás gyakorlatát is. 

Növénytani, szervezettani, morfológiai alapismeretek.

Szakirodalom

Kötelező: Az előadások és a gyakorlatok anyaga.

Ajánlott: Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika 1 – Nemzeti tankönyvkiadó