Ökológiai informatika - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusÖkológiai informatika - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Samu Ferenc
Javasolt félév:
Óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: informatika, biomatematika és ?Ökológia? témájú alapozó tantárgy(ak).
Kredit: 2+0
Megjegyzés: szabadon választható
Értékelés: beszámoló (3 fokozatú), gyakorlati jegy

A kurzus az informatika ökológiai kutatásokban történő gyakorlati felhasználásához nyújt bevezetést, megvilágítva több informatikai koncepció lényegét, lehetséges felhasználási módjait. Az áttekintésen túl van egy központi téma is, az "adatbázis koncepció", amely úgy kerül részletes kifejtésre, hogy közben a hallgatók kapnak egy elméleti alapozást is adatmodellezésből, és gyakorlati példákat ezen ismeretek alkalmazásához. A kurzus eleje inkább előadás jellegű, bár erősen épít a hallgatók interakciójára. A második részben lehetőség nyílna arra, hogy a hallgatók megvalósítsanak egy önálló projektet, amelynek témája lehet fiktív, vagy kötődhet saját TDK vagy szakdolgozati témájukhoz. A gyakorlati rész elején közös foglalkozáson sajátítjuk el a tanult adatmodell MS Access adatbázisbeli implementációs lehetőségét, majd kisebb csoportokban, saját munkával és azt támogató konzultációkkal készülnek el a feladatban kiadott adatbázisok.
Tematika:1. A kutatás tervezése: az ötlettől az adatig; 2. Az adatbázis-koncepció alkalmazása az ökológiai kutatásban; 3. Munkamenet (work-flow) meggondolások: az ökológiai kutatás munkafázisai; 4-8. Az adatmodellezésről: egyed; tulajdonság; az azonosítás problémaköre, kapcsolat; kapcsolat; az adatbázis; az adatmodell; hierarchikus inhomogén kapcsolatok; opcionalitás; hálós egyedviszonyok; kölcsönös egyedviszonyok; adatmodellezési hibák; funkcionális függés, normalizálás; részleges függés; tranzitív függés; 9. Az adatok minőségellenőrzése, archiválás; 10. Tudományos adatbázisok; 11. Metaadat, metaadatbázisok; 12. Az adattól a tudományos ismeretig; 13-15. Access alapismeretek; 15-24. Implementáció: feladat kidolgozása; 25-26. Feladatok értékelése; 27-30. Konzultáció, pótlás

Ajánlott irodalom
A témához illő bármilyen szakkönyv; handouts; órán kiadott szakcikkek