Populációgenetika és evolúcióbiológia - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2018.02.07 11:26
KurzusPopulációgenetika és evolúcióbiológia - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit3+2
Előadás45 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia, oktatók: Dr. Kövér Szilvia, Dr Pásztory-Kovács Szilvia

A populációgenetika és evolúcióbiológiai koncepciók megjelenésének és fejlődésének tudománytörténeti háttere. Részletesen tárgyaljuk és a laboratóriumban begyakoroltatjuk azokat az alapvető populáció- és evolúció-genetikai modelleket, amelyeknek megértése szükséges a zoológus, etológus, konzervációbiológus munkájához. A tárgyalt fogalmak és összefüggések: szelekció, mutáció, migráció, genetikai sodródás klasszikus modelljei. Neutrális mutációs evolúció, evolúciós óra. Biológiai szekvenciák összerendezése, összehasonlítása. Szekvenciák használata törzsfa-rekonstrukcióhoz. Fajfogalom, kladogenezis.

kötelező:

Előadások anyaga, képletgyűjtemény: www.univet.hu

Ajánlott:

Pecsenye Katalin: Populációgenetika

Freeman és Herron: Evolutionary analysis