Szaklabor 1- biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusSzaklabor 1- biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév1/2
Kredit8
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat60 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A tantárgy célja a hallgatók gyakorlati felkészítése a kutatás tervezésében, az eredmények írásos és szóbeli közléséhez a szakdolgozati kutatómunkához kapcsolódva. A tárgy három szemeszteren át (MSc 2,3,4), a szakdolgozati kutatómunkára építve segíti a hallgatókat elméleti ismereteik gyakorlati felhasználását.
Kutatástervezés a gyakorlatban. A Kutatás tervezés kurzus anyagára építve a hallgatókkal megvitatjuk szakdolgozati kutatómunkájuk kérdéseit, hipotéziseit. A szemeszter második felében a hallgatók előadás formájában ismertetik kutatási tervüket.
Kutatási módszerek. A Speciális vizsgáló módszerek kurzus anyagára építve a hallgatókkal megvitatjuk kutatómunkájuk metodikáját. A szemeszter második felében a hallgatók előadás formájában ismertetik kutatómunkájuk hipotézisét, és annak ellenőrzési módját.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Az adott hallgatói témához kapcsolódó szakcikkek és a választott téma tágabb irodalma.