Szarvasmarha-tenyésztés

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusSzarvasmarha-tenyésztés
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/2
Kredit2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakállatorvos (magyar) biológia BSc
TanszékÁllattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék

A kurzus leírása

A tantárgy minden tanév második félévében kerül meghirdetésre.

Óraszám: 15 óra (10 héten keresztül heti 1*1,5 óra)

Szükséges előtanulmányok: jeles vagy jó rendű állattenyésztéstan szigorlat (!)

Számonkérés: kollokvium (vagy dolgozat)

Tantárgyfelelős: dr. Gáspárdy András egyetemi docens


TEMATIKA

tantermi:
- a szarvasmarha faj eredete, rokonfajok, szarvasmarha fajták,
- tenyésztési eljárások, újabb kutatási eredmények
- teljesítmény-vizsgálat (tenyészérték-becslés: tejtermelési-, hústermelési-, küllemi és egyéb tulajdonságokban),
- a hazai szarvasmarha-tenyésztés helyzete, gazdaságossága (relatív termelés, életteljesítmény, selejtezés, tejár-rendszer),
- szarvasmarha örökletes rendellenességei, szaporodásbiológiai kérdései.

üzemlátogatás:
- húshasznú szarvasmarha tenyésztési/technológiai kérdései,
- tejhasznú szarvasmarha tenyésztési/technológiai kérdései,
- őshonos szarvasmarha tenyésztési/technológiai kérdései,
- mesterséges termékenyítő állomás.

Időpontja (tervezett): minden szerda délután 16.00 órától

Helye: Állattenyésztési és Genetikai Osztály előadójában (Állattenyésztéstani tanterem: A-I.)

Jelentkezés: 2012. február 20-ig (a létszám korlátozott, legfeljebb 25 fő! Neptun)

Budapest, 2012. január 31.


Dr. habil. Gáspárdy András
egyetemi docens, tantárgyfelelős
J épület, III. em. 302.

P.S.: az órák valószínűleg összevontan, április hónapban lesznek