Tájökológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusTájökológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/1
Kredit2+1
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Ökológiai szemléletű bevezetés a Tájökológiába

(Az alábbi fogalmak és jelenségek megismertetése: Térben explicit, skálafüggő ökológiai folyamatok, a térbeli és időbeli mintázatok összefüggései. Organizmus- és szerveződésfüggő kitüntetett léptékek, a térbeli heterogenitás (mintázat) hatása a populációk és a közösségek viselkedésére. Komplex nemlineáris sztochasztikus jelenségek, környezeti variáció és adaptív viselkedés. Egyensúlyhoz közeli és egyensúlytól távoli dinamikák. Kontinuitás és kontingencia. Térben explicit (leíró jellegű statisztikai, ill. mechanisztikus dinamikai) modellek. Néhány kiemelt modellcsalád: metapopulációs modellek, perkolációs modellek, fraktálok és ökológiai hálózatok. Vezérlés, szabályozás, rezisztencia, reziliencia, sérülékenység, diverzitás és funkció a gyakorlatban fontos téridő léptékekben. Az ember-lakta táj ökológia leírásának, érzékelésének és tanulásának alapjai. Táji léptékű ökológiai funkciók, lokális és regionális szerveződés, alrendszerek. Mesterséges és természetes ökológiai rendszerek, vidék-város gradiens, természetesség, regenerációképesség, degradáció és elsivatagosodás. Táj-szerveződési típusok és tájhasználati típusok. A tájtörténeti kontextus jelentősége. Fenntartható tájhasználati stratégiák, tájdinamika, szcenárió modellezés, aktív-adaptív menedzsment és hatás-monitorozás. Lokális szerveződési egységek a domináns globális folyamatok (tájhasználati és klimatikus változások, inváziós jelenségek) sodrában.Kultúra, hagyomány és erkölcs, mint adaptív ökológiai szabályzó mechanizmusok. Szocio-ökonómiai összefüggések, tájvédelem, tájtervezés, tájépítészet. A tudományos megközelítés lehetőségei és határai.)

Kötelező és ajánlott irodalom:
Turner, M. G., R. H. Gardner, and R. V. O'Neill. (2001): Landscape ecology in theory and practice. Springer-Verlag, New York.
Pásztor, E., Oborny, B. (szerk.) (2007): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, Handouts
Hansson, L., Fahrig, L., Merriam, G. (eds.) (1995): Mosaic landscapes and ecological processes, Chapman and Hall, London
Farina, A. (2000): Landscape ecology in action. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht
Wiens, J. A., M. R. Moss, M. G. Turner and D. J. Mladenoff, editors. (2007): Foundation papers in landscape ecology. Columbia University Press, New York. Springer-Verlag, New York.
Gilpin, M. and Hanski, I. (eds.) (1991): Metapopulation dynamics: empirical and theoretical investigations. Academic Press. N.Y.
R. J. Whittaker, Fernandez-Palacios, J.M. (2006): Island Biogeography. Ecology, Evolution, and Conservation (2nd ed.). Oxford University Press
Frisnyák Sándor (1992): Magyarország történeti földrajza. Tankönyvkiadó, Budapest