Takarmányozástan I.

Utolsó módosítás: 2018.08.10 12:59
KurzusTakarmányozástan I.
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit3
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakállatorvos (magyar) biológia BSc
TanszékÁllattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék

A kurzus leírása

 TÁJÉKOZTATÓ

a „Takarmányozástan 1.” tantárgy előadásairól, gyakorlatairól és vizsgakövetelményeiről (2018.)

 

Oktatási időszak: 2018. szeptember 10-től december 14-ig (14 hét).

Vizsgaidőszak: 2018. december 17-21. és 2019. január 2- február 1.

A tantárgy helye: 5. szemeszter.

 

Óraszám, helyszín: 2 óra/hét előadás (28 óra/szemeszter), Tormay Béla előadó.

2 óra/hét gyakorlat (28 óra/szemeszter), szülészeti gyakorló.

Az előadások és gyakorlatok látogatása

− A Kari Tanács 2006. november 14-i határozata értelmében az előadásokon történő részvétel kötelező és ezt rendszeresen ellenőrizzük. Az igazolatlan hiányzások száma egy szemeszterben nem haladhatja meg a hármat. Ennél több esetén a Tanszék nem ismeri el a hallgató félévét. Nem minősül igazolatlan hiányzásnak a klinikai gyakorlat, a TDK- vagy szakdolgozat készítésével kapcsolatos munka miatt történő hiányzás, de ennek tényét a megfelelő formanyomtatványon igazoltatni kell az illető gyakorlatvezetővel vagy témavezetővel.

− A nem teljesített gyakorlat anyagából 2 héten belül be kell számolni annál a gyakorlatvezetőnél, aki leadta a kérdéses anyagrészt. Oktatási felelős: Dr. Bersényi András (J. ép. III. e., 309., tel: 8643-as mellék, e-mail: bersenyi.andras@univet.hu).


A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői:

Dr. Fekete Sándor György egyetemi tanár
Dr. Hullár István egyetemi docens
Dr. Szabó József egyetemi tanár
Dr. Cenkvári Éva tud. főmunkatárs
Dr. Fébel Hedvig egyetemi magántanár
Dr. Bersényi András egyetemi adjunktus
Dr. Hetényi Nikoletta PhD-hallgató