Taxonómia és szisztematika biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusTaxonómia és szisztematika biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/2
Kredit1+2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A biológus képzés ökológia szakirányának választható tárgyaként a taxonómiai és szisztematikai ismeretek bővítése.

Ajánlott irodalom: Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 296 p.