Természet- és környezetvédelem aktuális kérdései - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusTermészet- és környezetvédelem aktuális kérdései - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév2/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A természetvédelem kezdetei Magyarországon és más országokban. A természetvédelem mai intézményrendszere Magyarországon és Európában. A magyarországi nemzeti parkok, fokozottan védett területek, természetvédelmi területek bemutatása, ezek legfontosabb növénytani vonatkozásai. 

A kurzus célja – többek között - az, hogy serkentse a hallgatók érdeklődését az igen összetett téma iránt. Fontos, hogy önállóan informálódjanak, legyen saját megalapozott véleményük, hiszen többségükből kutató lesz, és szakmai ügyekben döntési helyzetbe fognak kerülni. Az pedig nem mindegy, hogy hogyan döntenek, mert sok esetben a rossz döntések nem orvosolhatók.

A növénytani és állattani tárgyakra építve a természetvédelmi fogalmak megismertetése, a glóbuszt érő környezeti hatások megismertetése, annak jelene és jövője. A klímaváltozás hatásai.
Kötelező és ajánlott irodalom:

Az elhangzott előadások anyagát a hallgatók ppt-s fájlban letölthetik
Szerdahelyi T. (1996): Védett növények Magyarországon. Tantárgyi segédlet, SZIE MKK. +CD.
Standovár Tibor, Richard Primack: A természetvédelmi biológia alapjai. - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001, 542 pp.
Farkas Sándor (ed.)(1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, 416 pp
Borhidi, A., Sánta, A. (eds.) (1999): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2. Természetbúvár Alapítvány Kiadó, Budapest, 362 pp., 404 pp.
Magyarország Nemzeti Parkjai I-II. (2002) CD-ROM, VESZPROG Kft.
Worldwatch Institute (2007): State of the World 2007. http://www.worldwatch.org/

A Természet Világa folyóirat lapszámai.