Természeti értékeink - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusTermészeti értékeink - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/2
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Az előadás átfogó képet kíván nyújtani hazánk élő természeti értékeiről, természeti örökségünkről. A tematikai egyrészt extenzív, vagyis különböző csoportosításban hazánk legtöbb számon tartott természeti kincsét számba veszi (minden országos jelentőségű természetvédelmi terület, hazai élőhelyek, növénytársulások, növény- és állatfajok). A tárgyalás emellett intenzív is abban az értelemben, hogy a természeti értékekről nem egyszerű leltárt ad, hanem értelmezi is az egyes objektumok értékké nyilvánításának általános és speciális szempontjait (az értékek felismerésének története, általános és regionális biogeográfiai és fitocönológiai szempontok, a Kárpát-medence növényvilágának fejlődéstörténete), és az értékeket ok-okozati keretben mutatja be (természetföldrajzi háttértényezők, regionális biogeográfiai ismeretek tükrében).