Toxikológia alapjai

Utolsó módosítás: 2016.02.22 12:03
KurzusToxikológia alapjai
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/2
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékGyógyszertani és Méregtani Tanszék

A kurzus leírása

BIOLÓGUS BSc képzés

TOXIKOLÓGIA ALAPJAI tantárgy követelményrendszere

2013/2014. tanév 2. félév

 

A toxikológia 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 2 órában oktatjuk.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján kötelező az előadások rendszeres látogatása. Az előadásokról legfeljebb 3 igazolatlan távollét fogadható el.

 

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI


Vizsgát az a hallgató tehet, aki eleget tett a fentebb leírtaknak.

A vizsga szóbeli.

A vizsga anyaga: A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, az oktató által megadott anyagrészek.

A vizsga menete:

A szóbeli vizsga kérdéseit a vizsgaidőszak előtt 1 hónappal adjuk ki a hallgatóknak. A vizsgaidőszak alatt annyi vizsgaidőpontot biztosítunk, hogy a hallgatók biztonságosan letehessék a vizsgát, annak figyelembevételével, hogy egy nap legalább 5, maximum 12 hallgató vizsgázhat. A vizsganapokat a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5). A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ.-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tehető. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.  

 

Irodalom

Jegyzet: Lehel J.-Laczay P.: Toxikológia (az ökotoxikológua MSc szak hallgatói számára), SZIE Kiadó, Gödöllő, 2011.

Könyv, tankönyv

Lehel J.-Vetter J.: Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.

Budapest, 2014. 02. 03.

 

Dr. Lehel József

egyetemi docens, tantárgyfelelős