Viselkedésökológia - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusViselkedésökológia - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kosztolányi András

A tárgy fő célja a viselkedésökológiai szemléletmód elsajátítása. A viselkedésökológia alapjainak, és kutatási módszereinek ismertetése után nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti modellekre és azok predikcióinak kísérletes tesztelésére. Számos esettanulmányon keresztül mutatjuk be a különböző viselkedések adaptív értékét. Részletesen vizsgáljuk a párzási és utódgondozó rendszerek evolúcióját és a két folyamat egymástól való függését. Továbbá röviden kitérünk a humán viselkedésökológia kérdéseire is.

 

Szakirodalom

Kötelező: Órai jegyzetek


Ajánlott irodalom:

Davies, N.B., Krebs, J.R. & West, S.A. (2012) An Introduction to Behavioural Ecology. Wiley-Blackwell, Oxford

Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. (2002) Viselkedésökológia. Osiris Kiadó.

Alcock, J. (2013) Animal Behavior: An Evolutionary Approach. Sinauer Associates.

 

Előtanulmányi feltételek:
Populációgenetika és evolúcióbiológia, Ökológia lapjai, Etológia

Csak viselkedésbiológia modulban kötelező, ezt a modult nem választó biológus hallgatók és az állatorvos hallgatók fakultatív tárgyként vehetik fel.