Viselkedésökológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusViselkedésökológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

 

tantárgyfelelős: Dr. Kosztolányi András

megj.: A Zoológia szakirányon kötelező tárgy

A viselkedésökológia a viselkedésbiológia részeként a viselkedés adaptív értékét vizsgálja. A kurzus során egyéni munka keretében a választott témakörök egyikéből készülnek fel a diákok, és minden alkalommal ismertetik a csoport előtt, hogyan állnak témáik kidolgozásával. Munkájukhoz a diákok önállóan keresett referált folyóiratokban megjelent cikkek alapján dolgoznak

Szakirodalom:

Órai jegyzetek

 

Ajánlott irodalom:

Davies, N.B., Krebs, J.R. & West, S.A. (2012) An Introduction to Behavioural Ecology. Wiley-Blackwell, Oxford

Barta, Z., Liker, A. & Székely, T. (2002) Viselkedésökológia. Osiris Kiadó.

Alcock, J. (2013) Animal Behavior: An Evolutionary Approach. Sinauer Associates.