Zootaxonómia 2. - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusZootaxonómia 2. - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Dávid

A rendszerezés tudományos hátterének megismerése, fontosabb történeti állomásinak bemutatása. Fontosabb állatcsoportok bemutatása, evolúciós trendek azonosítása, leszármazási csoportok megismerése. A rendszerezés gyakorlatban való megismertetése a hallgatókkal, illetve a gyakorlatban is alkalmazható fajismeret megszerzése különös tekintettel a magyarországi faunára. A legjelentősebb taxonok általános fenobiológiai jellemzése: a legalapvetőbb morfológiai, egyedfejlődési, etológiai, állatföldrajzi, stb. jellemzői. A zootaxonómiai alapfogalmak, módszerek, biológiai nómenklatúra ismertetése után az állati egysejtűek, majd a gerinctelen állattörzsek következnek. A második szemeszterben kerül sor a tüskésbőrűek, gerinchúrosok törzsei, ezen belül hangsúlyosan a gerinceseket tárgyalására. Gyakorlat: Bemutató anyagokon keresztül ez elméleti anyag elmélyítése a cél: az adott rendszertani egység megismerése, határozók önálló használata, határozási gyakorlat megszerzése, saját határozókulcs készítése.

Kötelező irodalom:

Papp L (szerk.) 1996. Zootaxonómia

Ajánlott irodalom

Elmélet:

Chapman, R. F. 1998. Insects. Structure and Function. Cambridge Univ Press

Grimaldi, D., Engel, M. S. 2005. Evolution of Insects. Cambridge University Press.

Moore J. 2006. An Introduction to the Invertebrates. Cambridge University Press; 2 edition. 340 pp.

Quicke D. L. J. 1993. Principles and Techniques of Contemporary Taxonomy (Tertiary Level Biology). Chapman and Hall, 328 pp.

Ruppert E. E. (Ed), R. Fox (Ed.), R. D. Barnes 2003. Invertebrate Zoology: a Functional Evolutionary Approach. Brooks/Cole; 7th Revised edition edition. 1008 pp.

Gyakorlat:

Fauna Hungariae sorozat

Györffy Gy., Hornung E. 1987. Állatrendszertan gyakorlatok I. Arthropoda. Kézirat. Szeged

Móczár László (szerk.) 1950, 1969, és 1984. Állathatározó I-II. Tankönyvkiadó

Rudolf Bährmann 2000. Gerinctelen állatok hatarozója. Mezőgazda Kiadó. pp. 383

Vízi Természet- és Környezetvédelem sorozat. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest